MACD

MACD ( Moving Average Convergence / Divergence ) คือเส้นของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา 2 เส้น

สร้างขึ้นโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลาในการคำนวณยาวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่ง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL ส่วนจำนวนวันที่นำมาหาค่าเฉลี่ย ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วัน และ 25 (หรือ 26 วัน) มีข้อสังเกตว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนี้ จะมีระยะเวลายาวนาน กว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นประมาณ 1 เท่า

Signal Line หรือ MACD Signal คือ เส้น EMA 9 วัน ซึ่งจะถูกวางไว้ใช้คู่กันกับเส้น MACD เพื่อหาสัญญานเข้าซื้อขาย

*ปกติผมจะใช้ MACD ใน Time Frame ใหญ่ๆ อย่าง H4 , DAY เพื่อดูแนวโน้มใหญ่มากกว่า

พื่อดู

Crossover .หลักพื้นฐานของ MACD ก็คือ ขายเมื่อเส้น MACD ชี้ลงต่ำกว่าโดยตัดเส้นสัญญาณลง และเข้าซื้อเมื่อเส้น MACD ชี้เหนือโดยตัดเส้นสัญญาณขึ้น หรืออีกอย่างหนึ่งคือ เข้าซื้อหรือขายเมื่อเส้น MACD อยู่เหนือหรือต่ำกว่าศูนย์

สูตรคำนวณ MACD 
MACD Line = EMA(12) – EMA(26)
Signal Line = EMA(9)

สามารถใช้ MACD ที่ระดับ 0 เป็นตัวบ่งบอก trend ได้เช่นกัน ถ้า MACD > 0 คือเป็นขาขึ้น, MACD < 0 เป็นขาลง 
จากสูตรคำนวณแสดงให้เห็นว่า ถ้า EMA12 ตัด EMA26 นั่นหมายถึง MACD จะเท่ากับ 0 พอดี แต่ถ้า
EMA12 < EMA26 นั่นคือ MACD จะอยู่ต่ำกว่า 0 และถ้า
EMA12 > EMA26 MACD จะอยู่เหนือเส้น 0

 

 

 

 

Visitors: 70,929