Stochastic

Stochastic

เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากสำหรับตลาดที่แกว่งตัวแบบ Sidewayโดยเฉพาะนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนที่ชอบซื้อขายอย่างรวดเร็ว มีพื้นฐานมาจากข้อสังเกตที่ว่า ขณะที่ราคากำลังสูงขึ้นนั้น ราคาปิดจะมีแนวโน้มขยับสูงเข้าไปหาจุดสูงสุด High หรือกรอบบนของราคามากขึ้น แต่ในช่วงที่ราคาลดต่ำลงนั้น ราคาปิดก็จะลงมาใกล้กับจุดต่ำสุดLowหรือกรอบล่างของราคามากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงใช้การวัดสัดส่วนของราคาปิดที่ขึ้นมาสูงกว่า Low ต่อช่วงกว้างของราคาทั้งหมดจาก High ถึง Low ในช่วงเวลา N วันที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติจะเป็น 5 วัน (n = 5)

Stochastic Oscillator แสดงออกเป็น 2 เส้น เส้นแรกคือ "%K" เส้นที่ 2 คือ "%D" %K มักจะแสดงเป็นเส้นทึบ ส่วน%D แสดงเป็นเส้นประ

***จากภาพด้านล่าง ง่ายๆ เขียวตัดแดงเมื่อไหร่ก็เข้าออเดอร์ตามทิศนั้น ราคาทะลุมาในกรอบโซน สูงสุด(over bought) ต่ำสุด(over sold) ก็ลองสังเกตุจังหวะที่ราคาจะกลับตัว***

วิธีการใช้งาน Stochastic ทั่วๆไป

-เข้าซื้อเมื่อเส้น Stochastic เข้าเขต over sold ที่บริเวณระดับต่ำกว่า 20% และควรขายเมื่อเส้น Stochastic อยู่เหนือบริเวณระดับ 80% แล้วตกลงมา

-ซื้อเมื่อเส้น %K อยู่ตัดขึ้นเหนือเส้น %D ขายเมื่อเส้น%K ตกลงมาต่ำกว่าตัดเส้น %D ลง สังเกตการ Divergences เช่น เมื่อราคากำลังทำจุดสูงสุดใหม่แต่ยอดของเส้น Stochastics ลดลงมาต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมก่อนหน้า

โดยยังมีหลักที่ใช้วิเคราะห์ทั่วๆไป คือ

- ขอบเขต Over Bought คือ ขอบเขตที่อยู่ระหว่าง 80-100 

- ขอบเขต Over Sold คือ ขอบเขตที่อยู่ระหว่าง 0-20

- เมื่อราคาเข้าสู่เขตไม่ว่าจะเป็นโซน Over Bought หรือ Over Sold ในบางครั้ง ราคายังสามารถอยู่ในโซนที่เป็น Over Bought หรือ Over Sold ต่อไปได้เรื่อยๆ หากตลาดยังมีความแรง โดยอาจสังเกตได้จาก volumes

 

Visitors: 70,922